Maashorst

Planten ruilbeurs.

Wanneer:   zaterdag 19 september
Waar:          bij Geertje, Nabbegat 3 in Zeeland 
Tijd:              10 - 12 uur

Leden van Groei&Bloei gooien geen planten weg, maar maken anderen daar blij mee!
Soms heb je planten in je tuin die wat enthousiaster groeien dan de planning is. Of je wilt een gedeelte van je tuin opnieuw inrichten en sommige planten passen niet meer in het nieuwe plaatje.

De planten stonden verspreid in de tuin van Geertje zodat iedereen voldoende ruimte had om de planten te bekijken en te ruilen. Er was een gevarieerd aanbod van zaadjes (in een mooi doosje met de naam op elk zakje) , planten groenten, grassen,dalia's, stekken. En Geertje stak met een spade naar wens her en der een plant uit haar eigen tuin. Er was zoals verwacht minder belangstellenden maar wel gezellig.
Met de geruilde aanwinsten kan ieder weer gerust thuis komen.

Zie de foto's in het fotoalbum.

 

Corona richtlijnen

Wat in ieder geval voorop staat!

 • de veiligheid van alle aanwezigen staat te allen tijde voorop.
 • de richtlijnen van het RIVM zijn leidend.

Afspraken die we met elkaar maken én waar iedereen zich aan dient te houden:

 • bij Corona gerelateerde gezondheidsklachten kom je NIET NAAR DE RUILBEURS.
 • iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • er is iemand van het bestuur aanwezig en aanspreekbaar over de richtlijnen/regels indien wenselijk.  Alle bezoekers aan de ruilbeurs volgen de aanwijzingen van dit bestuurslid op.
 • ga vooraf thuis naar het toilet.

Welke maatregelen zijn genomen:

 • bij aankomst staat handgel;  iedereen wordt gevraagd de handen te wassen
 • voor degene die wil zijn er mondkapjes aanwezig
 • de plekken om je ruilplanten neer te leggen zijn ruim 1,5 m uit elkaar.
 • de looproute is in één richting (een rondje)  Iedereen loopt dezelfde richting uit.

Verplicht:

 • Iedereen die aanwezig wil zijn, is verplicht zich uiterlijk vrijdag 18.00 uur te melden via de mail: groeienbloeiuden@gmail.com met duidelijke vermelding van naam + telefoonnummer.

Mochten er zich achteraf calamiteiten voordoen, dan zullen alle aanwezigen daarvan op de hoogte gesteld worden.