Maashorst

Gevlekt longkruid

Gevlekt longkruid, pulmonaria officinalis.

Ik, gevlekt longkruid, ben een aantrekkelijke en langdurig bloeiende plant voor schaduwrijke plekken. Ik ben een vaste plant met een hoogte van 10 tot 30 cm en behoor tot de ruwbladige familie. Mijn bladeren zijn donkergroen met (zilver)witte vlekken en zijn evenals mijn stengels behaard.

Mijn botanische naam Pulmonaria stamt van het Latijnse woord pulmo, wat long betekent. Het verwijst naar het historische gebruik bij de genezing van onder andere longkwalen. De soortaanduiding officinalis is afkomstig van het Latijnse woord officinale  in de betekenis van geneeskrachtig of als verwijzing naar een werkplaats, in het bijzonder de apothekerswerkplaats. Mijn Nederlandse naam Longkruid verwijst ook naar de specifieke medicinale toepassing.

Ik groei bij voorkeur in de halfschaduw op vochthoudende bodems die lemig, voedzaam en humusrijk zijn. Op een vochtige bodem kan ik ook zonniger staan. In Zuid-Limburg kom voor in vochtige loofbossen en holle wegen en onder heggen. Elders in Nederland ben ik verwilderd, met name op de buitenplaatsen waar ik tot de stinzenflora behoor. Andere plantensoorten die je in mijn natuurlijke habitat kunt tegenkomen zijn onder andere daslook, slanke sleutelbloem, grote muur, maarts viooltje, glad walstro en bosanemoon.

Ik ben ook een fantastische tuinplant vanwege de vroege bloei van maart tot en met mei en vooral ook vanwege de prachtige verkleuring van mijn bloemen. Mijn trompetvormige bloemen zijn eerst rozerood maar verkleuren naar paarsblauw. Wanneer mijn bloei voorbij is verschaft mijn gevlekt blad nog een prachtige bodembedekking.

Voor de insecten ben ik ook een belangrijke plant, aangezien mijn bloeitijd is afgestemd op het verschijnen van de eerste wilde bijen. Met name voor vroeg vliegende wilde bijen, zoals gewone sachembij en tweekleurige zandbij en diverse soorten hommels ben ik een belangrijke voorjaarsbron van nectar en stuifmeel.

Onder aan mijn zaden (nootjes) zitten vlezige aanhangsels, zogeheten mierenbroodjes. Mieren worden hierdoor gelokt ze verslepen mijn zaden en dragen zo bij aan mijn verspreiding. Daarnaast breid ik me ook uit via horizontale wortelstok. Ik ben dan ook door middel van scheuren  goed te vermeerderen, bij voorkeur in oktober.