Maashorst

Jaarvergadering

Wanneer:             woensdag 6 maart 2024
Locatie:                Wijkgebouw De Balans in Uden

Aanvang:              20.00 uur

De jaarvergadering in het wijkgebouw 'De Balans' in Uden werd geopend door voorzitter Gert-Jan Schonenberg waarna de vaste agendapunten volgden: het presentatie van het jaarverslag, financieel verslag, en de bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar was Geertje Zegers.
Kandidaat nieuw bestuurslid is Anne-Marie Ruijs. Annemarie was niet aanwezig maar zij is unaniem gekozen tot bestuurslid.
Gefeliciteerd.

We namen afscheid van Geertje Zegers. Vanuit het hoofdbestuur kreeg Geertje een zilveren speld en een oorkonde uitgereikt door Sia Rutjes. Ze was erg verrast. Een woordje van de voorzitter met lovende woorden voor de vele jaren inzet voor Groei & Bloei.
Geertje, dank van alle leden.Er waren twee jubilarissen die een bloemetje en een attentie kregen. Mevr. Derks-van Delst vanwege 40 jaar lidmaatschap van Groei & Bloei en Joke van Lanen vanwege haar 25- jarig lidmaatschap.
Gefeliciteerd.

Een van de activiteiten die dit jaar georganiseerd gaat worden is manden vlechten door Toon Nabuurs. Hij gaf hierover een korte uitleg met enkele voorbeelden.
Na de pauze verzorgde Chris van Lieshout een boeiende lezing over 
'Tuin- en erfvogels' en hun nestkastjes.

in fotoalbum meer foto's.