Maashorst

Excursie Bomentuin Den Hooidonk

Op een zonnige zaterdagmiddag 13 mei waren we met 17 belangstellenden in Den Dungen voor een excursie naar de Bomentuin 'den Hooidonk'. We werden vriendelijk ontvangen door de eigenaar Frens van den Biggelaar. Een levenslustige man die ruim 40 jaar geleden deze bomentuin heeft opgericht. Hij begeleide ons door zijn 7 ha. grote bomentuin waar zo'n 1800 verschillende bomen staan, oude èn jonge bomen. Behalve kennis over bomen heeft hij ook een bepaalde levensvisie die hij vertaalt met filosofische overtuigingen.

Bij alle bomen staan bordjes met naam en jaar van planten maar ook staan er diverse bordjes met teksten die gaan over mensen die 'goed gedaan hebben'. Zeer bijzonder.
Heel trots was Frens met zijn 'Prins Clausboom' (stek uit de geboorteplaats van prins Claus) en was hij begaan met een 'Engelenboom' (een treurbeuk als herinnering aan de slachtoffers van de vliegtuigramp MH17)

We sloten de excursie af met koffie of thee in zijn bomentuin.

Meer foto's in het fotoalbum.

 

Uit website: www.denhooidonk.nl

Wat als hobby begon op 864 m2 is na bijna 40 jaar uitgegroeid naar 7,5 ha met bomen, struiken en waterpartij met brug.Steeds een stukje grond erbij en ....... dus steeds meer bomen en struiken. Daarbij heb ik zeker rekening heb gehouden met de verdeling van bomen, struiken en kleuren:

  • hoe is de groeiwijze?
  • welk kleur blad?
  • welke bloem?
  • hoe zijn de vruchten c.q. zaad?
  • herfstverkleuringen?
  • hoe is de habites in de winter?

Kortom er is steeds geprobeerd om het geheel er ook aantrekkelijkheid uit te laten zien, ook dit was een belangrijke factor in de opzet. Zeker ook de enorme verschillen in bomen en of struiken van één familie zijn hier goed zichtbaar. Ik noem als voorbeeld de inlandse eik en de wilgbladige eik. ​Wat als zeer waardevol kan dienen is dat niet alleen particulieren maar zeker ook gemeentes, provincie, rijksoverheid hier een keuze kunnen maken voor hun aanplantingen. ​Over biodiversiteit te spreken!! Zeker ook is als voorbeeld te noemen de zogenaamde dakbomen, zuilbomen, bolbomen enz, enz. Vaak worden hier gewone bomen voor gepland die na elk jaar geknipt of gesnoeid móeten worden om de vorm te behouden. In mijn optiek is het veel beter, maar zeker ook veel natuurlijker, om bomen te planten die dit zelf doen, van nature!! 
Ik zal U aangeven wat ik bedoel door enkele voorbeelden:

  •  Dakplantaan of Gingko bil ("Horizontalis").
  •  Geschoren beuken of Fagus sylv."Fastigiata".
  •  Geknipte bollen in allerlei soorten of Fraxinus ornus "Meczek".

Meestal is het zo dat er geen forse ingrepen gedaan hoeven worden en de natuurlijke vorm ook meer behouden blijft!  Steeds als ik een boom of struik plantte speelde elke keer de gedachte "wat zal hij mooi zijn voor de kinderen die nog geboren gaan worden". Nooit dacht ik aan mezelf! 
Voor velen vreemd, maar zo heb ik het nu eenmaal vaak gevoeld! Ik keek altijd naar de grote inlandse eiken die hier langs de weg staan en honderd jaar geleden geplant zijn door onze voorouders. Ik dacht vaak: "Zouden deze mensen toen dezelfde gedachte hebben gehad als ik nu?" Ik denk van wel!! Stiekem was ik wel eens trots op mezelf dat ik zó kon denken!! 
Met deze manier van denken hoop ik natuurlijk ook een bijdrage te kunnen leveren aan deze "moderne tijd", waar toch veel mensen alleen maar met zichzelf bezig zijn; of alleen maar vergaren voor zichzelf. Veel directeuren, aandeelhouders of managers denken tegenwoordig dat als we het voor elkaar maar goed regelen dan hebben we ons doel bereikt!" Geloof me "dit is een utopie!", die ik zeker niet apprecieer en welke mijn inziens ook geen bestaansrecht heeft voor de toekomst. 
Als laatste wil ik de volgende overdenking graag aan U geven:

Persoonlijk betekenen wij niet veel voor de natuur in zijn algemeenheid. Net als iedereen bestaan wij voor 97% uit water. Ook als wij doodgaan is onze naam weg! Daarom is onze naam ook niet zo belangrijk. Mijn vrouw Mia en ik hebben in ieder geval onze nek uitgestoken om hier in Den Dungen voor alle mensen een stuk natuur te creëren, waar iedereen kan wandelen, zitten en genieten van de biodiversiteit van vooral bomen en struiken. We hebben getracht om creatief te denken zowel in de materiële als immateriële zin!

Wij wensen iedereen veel kijkplezier in Den Dungen en zeker niet op de laatste plaats de gedachte waarom en hoe deze bomentuin tot stand is gekomen.

De oprichters van de bomentuin,
Frens en Mia van den Biggelaar


Ik heb een tante en een oom, die zitten in een eikenboom,
een eikenboom in Laren.
Ze hebben zelf, van eikenhout, daar in de boom een hut gebouwd,
ze wonen er al jaren.

 

Daar slapen ze dan, daar eten ze dan.
't Is erg gezellig, dáár niet van we hebben hier alle gemakken.
Mijn oom haalt brood en komt weer thuis,
de kinderen klauteren rondom het huis.
Het is erg leuk, zegt tante, dat klauteren in die takken!