Maashorst

Jaarvergadering

Wanneer:             woensdag 1 maart 2023
Locatie:                Wijkgebouw De Balans, Beatrixhof 470, 5401 CT Uden

Aanvang:              20.00 uur
 

Op onze Jaarvergadering zijn de gebruikelijke agendapunten aan bod gekomen, zoals de notulen van de jaarvergadering 2022, een verslag van de activiteiten van het voorgaande jaar, het kasverslag 2022 en de begroting voor het jaar 2023.

Een bijzondere agendapunt was het afscheid van onze voorzitter Nico Rovers. Nico heeft aangegeven dat hij na vele jaren de voorzittershamer wil overdragen.

Verder zijn er twee nieuwe bestuursleden gekozen: Margot van Rens uit Uden en Antoon van Beusekom uit Odiliapeel. Er waren vele leden aanwezig om afscheid te nemen van Nico als voorzitter en tevens kennis te kunnen maken met de nieuwe bestuursleden.

Verder werden er enkele jubilarissen gehuldigd, zij zijn 25 jaar lid van Groei & Bloei: Mieke Verbrugge, Harrie Tielemans, Erna Biemans en Petra Zegers. Mari Delissen kreeg een bloemetje omdat hij jarenlang de ledenadminitratie verzorgde. 

Twee nieuwe bestuursleden zijn Margot van Rens en Antoon van Beusekom.