Maashorst

Welkom van de voorzitter 2022

Welkom van de voorzitter

Oktober, 2022
Door de extreme droogte en hete dagen in juli, augustus en september waren veel tuinen en gazons veranderd in een verkleurd en verdort landschap, zoals in delen van Afrika. Gelukkig kwam half september de zo broodnodige neerslag. De gazons hebben weer hun frisgroene kleur en de vaste planten en bomen zijn weer bekomen van alle tekortkomingen. De grote Sequoia op ons gazon is door de droogte veel van zijn naalden aan het verliezen, maar dat komt ook wel weer goed.
Alleen onze notenboom, die een grote oogst voorspelde, zorgt voor rimpels en wat buikpijn. Het merendeel van de noten zijn weer bezocht door de Notenboorvlieg. Afkomstig uit Noord-Amerika en sinds 2015 in Nederland en ondertussen bijna in het hele land. Deze vlieg legt eitjes in de bast en na verloop van tijd worden dit kleine witte wormpjes. Veel noten krijgen zwarte plekken in de bast waardoor de aangetaste noten al vroeg vallen. De larven van dit vliegje overwinteren in de grond, de aantastingen worden jaarlijks erger. Een tip is om onder de boom kippen te laten scharrelen, deze zorgen dat er een gedeelte van het probleem is opgelost. Echte bestrijding is er helaas niet!
Een goed jaar was het voor de druiven, nog nooit waren ze zo overvloedig en zoet van smaak.

De herfst is weer begonnen, verschillende bomen en struiken zoals beuk, ginkgo, esdoorn, eik en sierkers laten hun mooie herfstkleuren weer zien.

De natuur is ook voor de zoveelste keer min of meer dementerende. Half december konden de schaatsen uit het vet en op oudjaarsavond hoorde je als je goed luisterde veel planten klaaggeluidjes maken. Hazelaars volop met katjes, sieruien die de grond uitschieten, Cornus die al knopjes maken en sommige vaste planten die in de voorjaarsmodus werden gebracht. Als de klimaatontwikkeling in dit tempo doorzet kunnen we over zo’n 20 jaar zowel in de zomer als winter het gazon blijven maaien!

Een tip voor onze leden: stuur eens wat mooie foto’s uit je tuin of straat naar onze website. De herfst is ook de bloembollentijd, plant eens bollen in je tuin. Als je in de lente de krokus, narcis, fritilaria, tulp, hyacint, of verschillende allium soorten tevoorschijn ziet komen krijg je meteen lentekriebels. Ook planten verplaatsen of scheuren en kale plekken in het gazon bewerken en wat graszaad strooien zijn herfstwerkzaamheden. Zorg ook dat je gazon niet te kort de winter ingaat, zet de stand op je maaier wat hoger. Zeker niet vergeten is je beregeningspomp vorstvrij op te bergen. Er is de komende tijd genoeg te doen in en rond de tuin.

Onze activiteiten zoals de excursie naar van den Berk Boomkwekerijen en de ruilbeurs bij Geertje werden goed bezocht. Onze bloemschikgroep is weer begonnen om hun maandelijkse pronkstukken te maken. Kijk eens op onze website, de resultaten mogen er zijn!

Wat organiseren we nog in de laatste maanden? Binnenkort een excursie naar IBN Schaijk en in december een Kerstworkshop en onze Kerstdemonstatie. 

Nico Rovers voorzitter

 

.

Juni, 2022
In het zonnetje zittend, tussen een Mandevilla, Erythrina en een Agapanthus met meer dan 60 bloemknoppen, is het goed toeven achter het huis. Door het groeizame weer met af en toe een buitje hoor je de planten bijna groeien.

Terugkijkend op 2022 kunnen we tevreden zijn wat we als afdeling georganiseerd hebben.

  • Een zeer druk bezochte open tuinendag in Volkel.
  • Mooie ruilbeurzen met een grote variatie van planten.
  • Erg leerzame excursies naar boomkwekerij Van den Berk Boomkwekerijen en de IBN kwekerij.
  • Bloemschikcursus waar als vanouds weer mooie creaties werden gemaakt.
  • Vers in het geheugen nog onze kerstworkshop, drukbezocht en gezellig.
  • Tot slot de kerstdemonstratie door Bart van Well in de Nia Domo.

Deze was leerzaam en gaf nieuwe impulsen aan de vele bloemschiksters. Behalve terugkijken zijn we als bestuur druk bezig om in 2023 een gevarieerd, leerzaam en mooi programma in elkaar te zetten. We beginnen op 1 maart met de Jaarvergadering in de Balans in Uden. Onze vaste activiteiten zullen ook komend jaar weer op de agenda staan. Open tuinendag in Uden, tuinreis, excursies, ruilbeurzen en de workshop en kerstdemonstratie passeren weer de agenda. Als er ideeën komen vanuit de leden horen we dit heel graag!

Op bestuurlijk gebied zitten er veranderingen aan te komen. Na 13 jaar voorzitterschap heb ik besloten om te stoppen met mijn bestuurlijke activiteiten. Een jaar geleden heb ik dit al te kennen gegeven aan de rest van het bestuur. Zodoende was er tijd om nieuwe bestuursleden te vinden. Heel blij zijn we dat twee Groei & Bloei-leden bereid zijn om het bestuur te komen versterken. Antoon van Beusekom uit Odiliapeel en Margot van Rens uit Uden worden op de vergadering voorgedragen als nieuwe bestuursleden. We hopen op een goede opkomst van de leden op onze Jaarvergadering. Tot slot wens ik alle leden een rustig vervolg van deze winter met, als het kan, niet al te veel bokkesprongen in temperatuur en andere weersomstandigheden. Een groeizame kleurrijke lente en zomer en voor iedereen veel plezier met de bezigheden in en rond de tuin. Nico Rovers Voorzitter

Het bloemschikseizoen, dat tussen alle coronamaatregels nagenoeg op de gebruikelijke manier werd gehouden, werd beëindigd met een gezellige afsluitavond. Ook wil ik Maria en Lotte heel erg bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij deze fanatieke groep dames. Een groep die een extra kleur geeft aan het gezicht van onze vereniging, geweldig!!

De laatste activiteit voor de vakantie is onze Open Tuinendag in Volkel op zaterdag 18 juni. U kunt mooie afwisselende tuinen bezoeken. Een leuk en leerzaam uitje samen met familie en kennissen. Ideeën opdoen en genieten van al het moois in andermans tuin. 

Tot slot wens ik iedereen een prettige vakantie toe. Misschien een buitenlandse trip, maar weet dat er in ons eigen land ook veel te bewonderen valt. Tips over mooie te bezichtigen tuinen zijn altijd welkom.
Nico Rovers voorzitter


 

April, 2022
Na twee jaar op en af met de corona-maatregelen, lijkt het er op dat we nu in helderder water terecht komen. Steeds was er hoop dat we weer bergop konden met activiteiten, maar halverwege de top kelderde we weer naar het dal om weer opnieuw te beginnen. We komen nu hopelijk voor de laatste keer uit het dal. Hierdoor kunnen we weer voorzichtig plannen gaan maken.

We merken aan alles en iedereen dat we op allerlei gebied, zoals menselijke contacten, te lang in de pauzestand hebben gestaan. Hopelijk heeft iedereen de pandemie ondertussen een plaatsje kunnen geven. Als bestuur waren we benieuwd of er veel belangstelling zou zijn bij de jaarvergadering. Onze laatste vergadering was tenslotte in 2019. We waren blij dat bijna de helft van onze leden aanwezig was! Iedereen was benieuwd hoe ons jaarprogramma er uit zou zien. Met ruilbeurzen, excursies, open tuinen dag, bezoek Floriade, bloemschikken, kerstdemo en workshop gaan we weer als vanouds aan de slag. Tussendoor is er altijd nog plek voor een activiteit. Als er ideeën zijn, dan horen we dat graag. Op bestuurlijk niveau moest er een inhaalslag geleverd worden. Bijna het gehele bestuur was aftredend en herkiesbaar. Iedereen werd herkozen en als nieuw bestuurslid kwam José Driessen ons bestuur versterken. Het financiële plaatje ziet er goed uit, complimenten aan onze penningmeester Anny. Afscheid werd genomen van de bestuursleden Toon Althuizen en Gonnie Zegers. De welverdiende versierselen, die bij de jarenlange bestuursactiviteiten van Toon en Gonnie passen, werden opgespeld door bondsbestuurslid Sia Rutjes.

Tijdens deze vergadering werden ook enkele jubilarissen gehuldigd. Mevrouw J. van Boxel uit Boekel was maar liefst 51 jaar lid. Zij was helaas verhinderd. De oorkonde en de bloemenmand hebben we met enkele bestuursleden bij haar thuis bezorgd. Marijke Broodbakker, Anouschka Rovers, Annemarie Ruis en Geertje Zegers waren allemaal 25 jaar lid van onze vereniging. We kunnen terug kijken op een erg geslaagde jaarvergadering en gaan met het bestuur aan de slag om er weer een mooi groei en bloei rijk jaar van te maken. Onze eerste activiteiten zijn de voorjaarsruilbeurs en excursie naar ‘de Boergondische Tuijn’. Meer informatie zie je in deze nieuwsbrief. Een bezoek aan Gardenista is zeker aan te raden. Tot slot wens ik alle leden een gezond en vruchtbaar 2022 toe. Op zijn tijd een buitje regen, afgewisseld met wat zonneschijn en alle mensen gaan fluitend door het leven!
Nico Rovers.