Maashorst

Jaarvergadering, 22 maart 2022

De jaarvergadering in het wijkgebouw 'De Balans' in Uden werd geopend door de voorzitter waarna de vaste agendapunten volgden: het presentatie van het jaarverslag, financieel verslag, en de bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar waren Geertje Zegers, Gert-Jan Schonenberg en Nico Rovers. Kandidaat nieuw bestuurslid is José Driessen.

We namen afscheid van twee betuursleden: Antoon Althuizen en Gonnie Zegers. Sia Rutjes vanuit het hoofdbestuur was aanwezig om Gonnie en Antoon een oorkonde en een zilveren speld uit te reiken. Ze waren beiden erg verrast. Een woordje van de voorzitter Nico met lovende woorden voor de vele jaren die ze beiden voor Groei & Bloei vol enthousiasme hebben ingezet. Namens de bloemschikgroep werd Gonnie bedankt door Maria Hoevenaars, middels een brief (afwezig vw corona), met een prachtig bloemstuk van alle bloemschikkers.

Er waren vijf jubilarissen die een bloemetje kregen; Mevr van Boxel was in 2021 al  50 jaar lid en krijgt thuis een bloemetjes aangeboden.  25 Lid waren Geertje Zegers, Annemarie Ruijs, Anouschka Rovers en Marijke Broodbakker, die ook thuis haar bloemetje zal krijgen. (zie diversen > jubilarissen)

Meer foto's in het fotoalbum

Na het presenteren van het nieuwe jaarprogramma van 2022 en een korte pauze gingen we met zijn allen gezellig creatief aan slag.