Maashorst

Afscheid van Nico en Mari

In de jaarvergadering op 1 maart 2023 hebben we afscheid genomen van onze  voorzitter Nico Rovers en Mari Delissen die de ledenadministratie verzorgde.

Vanwege zijn lange voorzitterschap en zijn grote inzet voor Groei & Bloei afdeling Uden ontving Nico uit handen van bondsbestuurslid Sia Rutjes een oorkonde en bijbehorende zilverspeld met robijn. Het bestuur feliciteert Nico met de oorkonde en bijbehorend zilverspel met robijn.
Mari werd bedankt voor zijn inzet met de ledenadministtratie.

Afscheid van Gonnie en Toon

Tijdens de jaarvergadering op 22 maart 2022 hebben we afscheid moeten nemen van twee ervaren bestuursleden: Gonnie Zegers en Toon Althuizen.

Gonnie was een gedreven kracht die het secretariaat beheerde, zij maakte 4x per jaar de nieuwsbrief en was de persoon die de bloemschikgroep leidde met haar creatieve inspiraties. Vanuit het hoofdbestuur werd zij bedankt door Bloembindster Sia Rutjes met een zilveren speld met oorkonde als waardering voor al haar werk voor Groei & Bloei. De bloemschikgroep had mooie woorden als blijk van dank door (middels een brief) Maria Hoevenaars met een prachtig bloemstuk voor Gonnie.

Toon had op een voortreffelijke wijze kleur gegeven in het bestuur met zijn enthousiasme. Hij was de man met de plantenkennis en regelde de ruilbeurzen en de opentuinendagen voor de afdeling. Voor Toon was er ook een zilveren speld met oorkonde uitgereikt door Sia Rutjes vanuit het hoofdbestuur.
Een welverdiend applaus was er voor Toon en Gonnie die allebei een welverdiende bos bloemen kregen uitgereikt door de voorzitter Nico

Heel veel dank. 

In memoriam

TINY ZEGERS 
 
Vanaf 2014 was Tiny onze penningmeester. 'Unne goeie mens'. 
Een goede penningmeester ook: duidelijk in afspraak, secuur, stipt en betrouwbaar. Tijdens elke jaarvergadering gaf hij helder en open uitleg over het financieel jaarverslag en de begroting voor het nieuwe jaar.  

Bij diverse activiteiten van Groei & Bloei was Tiny betrokken. Je deed nooit vergeefs een beroep op hem als er gesnoeid moest worden voor een workshop. Gastvrij zijn de bloemschikkers ontvangen in de schuur bij Tiny en Geertje,  toen de vaste werkruimte verbouwd werd. Ook de kerstworkshop heeft regelmatig bij hen op Nabbegat plaatsgevonden.
 
Wij zijn Tiny veel dank verschuldigd voor zijn inzet en betrokkenheid bij onze vereniging. Met warmte en respect denken wij aan hem terug. 

 

Tijdens onze jaarvergadering van 11 maart 2020 hadden we graag, samen met jullie, even stil willen staan bij het plotselinge overlijden van Tiny Zegers:

Op zaterdag 23 november is Tiny Zegers, die  penningmeester was van onze afdeling plotseling overleden. Tiny was een penningmeester die altijd zuinig omsprong met de financiën van onze afdeling, zeer secuur, stipt en betrouwbaar.

Rekeningen van zaalhuur, vergoedingen, busreizen werden meteen betaald en genoteerd om vergissingen te voorkomen. Omdat Tiny geen bestuurslid was,  werd altijd het bestuur geraadpleegd bij twijfelgevallen. Mede door Tiny kregen we subsidie van de gemeente Uden.

Hij had ook goede contacten met het secretariaat van het hoofdbestuur. 

Behalve penningmeester was Tiny zeer betrokken bij alle activiteiten die onze afdeling organiseerde.

Omdat Tiny op veel manieren erg handig was werd hij door de bloemschikgroep heel vaak gevraagd bij diverse onderdelen die tijdens de workshops en cursus de creaties nog mooier maakten.

Zo maakte hij van boomstammen houten schijven, onderdelen voor een insectenhotel en was het de bedoeling dat hij voor de laatste bloemschik les een constructie  zou maken met houten blokjes. De piramides voor de kerstworkshop was een heel gedoe, totdat Tiny een idee had waardoor dit sneller en mooier kon worden gemaakt. Ook hielp hij al jaren mee om kerstgroen te knippen, dit werd op verschillende plaatsen verzameld. Het was niet altijd een prettige activiteit, veelal was het rond het vriespunt of werden we drijfnat door de natte coniferen. Tussen de middag werd er dan bij ons geluncht met warme soep en worstenbroodjes.

De kerstworkshop werd de laatste jaren bij Tiny en Geertje gehouden. Eerst in het achterhuis, later in de schuur waar plaats genoeg was om ook het te gebruiken materiaal op te slaan zodat men niet telkens naar buiten hoefde.

Tijdens de verbouwing van de Balans waren de bloemschikkers bij Tiny en Geertje van harte welkom om hun creaties te maken. Met allerlei materialen werd de schuur omgetoverd tot een ruimte waar het prettig was om te werken met bloemen.

Tiny was altijd een rustige verstandig man, nooit op de voorgrond maar wel altijd alert over activiteiten die onze afdeling organiseerde. Hij had vaak goede ideeën en oplossingen naar het bestuur en leden. Een zeer betrokken lid die meedacht en altijd aanwezig was bij alle activiteiten van onze afdeling. 

Uit respect houden we een moment stilte ter nagedachtenis voor Tiny.