Maashorst

AVG Groei & Bloei afdeling Uden

Als vereniging dienen wij uiterst secuur met onze ledengegevens om te gaan.
Deze nieuwe wetgeving vraagt aan ons als bestuur om de volgende zaken te regelen (en te melden aan de leden):

 • veilig de gegevens verzamelen, opslaan en verwerken
 • welke gegevens worden bijgehouden, waar wordt wat bewaard 
  en waarom wordt dit gedaan
 • wie heeft toegang/inzage in deze gegevens (zowel intern als extern).

Bij onze vereniging zijn de ledengegevens centraal in Zoetermeer opgeslagen.
Het privacy statement komt op de landelijke website (www.groei.nl) te staan.

Als afdeling Groei & Groei Uden
houden wij de volgende basisgegevens van de leden bij
:

 • geslacht
 • naam
 • adres en woonplaats
 • e-mailadres
 • datum lidmaatschap
 • mutatie datum

Deze staan opgeslagen op de pc van de ledenadministrateur en worden gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrieven en het informeren over de activiteiten van onze vereniging.

De bestuursleden en de ledenadministrateur hebben inzage in deze gegevens.

Zijn er vragen of opmerkingen over het privacy beleid van onze afdeling dan kunt u terecht bij Mari Delisse (ledenadministrateur) of Gonnie Zegers (bestuurslid).